Menü

Özellikler

Dört Temel Dil Becerisi

Türkçeye MERHABA” setinin içeriğinde dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine neredeyse eşit oranda yer verilmiştir. Her bir kitap boyunca karşımıza çıkan “Dinle ve oku”, “Pratik yap”, “Oku”, “Yaz” vb. yönergelerden bu durum rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bu yaştaki çocuklar için dil bilgisi konularından uzak durulmuş, gramer konularına pek yer verilmemiştir. Set boyunca, verilen örneklerden kurala ulaştırma veya onu sezdirme yöntemi benimsenmiştir.